Μονογονική οικογένεια.​ Ο διπλός ρόλος του γονιού.